Omklädning och renovering av bilklädsel.

Renovering och omklädning av busstolar. 

Omklädning och renovering av lastbilsklädsel samt interiören.